Miljö och säkerhet

Då stora fartyg dagligen anlöper vår hamn har vi ett stort ansvar vad gäller miljö och säkerhet och det är något vi tar på största allvar. Vi är certifierade enligt ISO 14001 och AEO och arbetar aktivt med att minska vår miljöpåverkan, från såväl hamnen som bilverksamheten. Givetvis uppfyller vi såväl svensk som internationell lagstiftning samt övriga krav och föreskrifter. Men vi nöjer oss inte med det; våra miljömål är högt satta och detaljerade och vi höjer ständigt vår miljömedvetenhet genom engagemang och regelbunden utbildning.

Vi ställer också krav på våra leverantörer och samarbetspartners. Därför ska de varor och tjänster vi upphandlar motsvara de krav vi ställer på vår egen verksamhet. Vid inköp av utrustning väljer vi det för miljön mest fördelaktiga alternativet, när det är ekonomiskt rimligt.

Säkerhet är en mycket viktig fråga för oss och våra kunder. Området och lagringsytor är inhägnade och kameraövervakade, med obligatorisk vaktpassage och bevakning dygnet runt. Genom regelbundna audits säkerställer vi de högt ställda kraven på svenska hamnar.

miljö