Nyheter

Wallhamn omorganiserar för ökat kundfokus och tillväxt

Wallhamn bygger vidare på ökat kundfokus och en organisation att fortsätta växa med. Det innebär att Wallhamn nu består av tre affärsområden, PDI/DS, Hamn och Bilbyggarna. Den största förändringen står Bilbyggarna för, som nu blir ett eget affärsområde.

– I och med omorganisationen kommer vi att kunna fokusera bättre på våra kunder, och effektivisera vårt interna arbete. Våra kunder kommer att kunna få ett ännu bättre mottagande och service, säger Torbjörn Wedebrand, vd Wallhamn.

Wallhamns kombination av hamn, inspektion och verkstad är helt världsunik och har utgjort kärnan i verksamheten ända sedan den startade 1962, och med över 50 år i branschen finns en bred erfarenhet som är svårslagen. Som en av de ledande påbyggarna i Norden utvecklar, förädlar och anpassar Bilbyggarna fordon efter kunden eller brukarens önskemål för ett professionellt bruk.

– Vi tror att detta kommer att medföra stora förbättringar på alla plan, säger Tedd Bergman, ny affärsområdeschef för Bilbyggarna, idag affärsområdeschef för Hamn.

Joachim Seilenz kvarstår som affärsområdeschef för PDI/DS, Andreas Hulthén som chef för ekonomiavdelningen och Tedd Bergman kvarstår också som affärsområdeschef för Hamn.