Trafik (båtanlöp)

Trafikerande fartyg på ingång

Arb. datumFartygAnk. LotsAvg. LotsKajRederiAgentLossLast
Lördag 191116Shetland191116 02:00191116 08:004CementaWallhamn1500 mt----
Lördag 191116Don Pasquale191115 19:0019116 22:002EukorSTL---222Bil 151Roro 5Static
Torsdag 191120Gran Bretagna191121 07:00191121 20:004GrimaldiGrimaldi17Cont 130Bil43Cont 272Bil 25Mf 690Virke 81Roro 2G/c
Fredag 191122Platinum Ray191121 23:00191122 20:002EukorSTLTBATBA
Lördag 191123Autoprestige191123 00:00191123 00:004UECCSTLTBA2HH
Fredag 191129Morning Lisa191129 00:00191129 00:002EukorSTLTBATBA
Fredag 191129Autoprestige191129 00:00191129 00:004UECCSTLTBATBA
Lördag 191130Grande Ellade191130 00:00191130 00:004GrimaldiGrimaldiTBATBA
Tisdag 191203Grande Europa191203 00:00191203 00:004GrimaldiGrimaldiTBATBA
Onsdag 191204Shetland191204 16:00191205 04:004CementaWallhamn2500 mt