Nyheter


HR Chef – nyinrättad befattning på Wallhamn AB

Januari 2019 började Yvonne Lang den nyinrättade befattningen som HR Chef på Wallhamn AB. 
Yvonne har lång erfarenhet av samtliga HR processer, ledarskap, coaching och kommer närmast från 
AB Lindex huvudkontor.
Hennes ambition och uppdrag är att tillsammans med ledningen skapa de bästa förutsättningarna för Wallhamns ledare och medarbetare samt utveckla företaget till en än mer attraktiv arbetsgivare.